ANASAYFA HAKKIMIZDA ÜRÜNLERİMİZ HASAR ANINDA  

NELER SİGORTALANIR ? İLETİŞİM & İRTİBAT

 

    

    

    

DÜNYADA SİGORTACILIK

2005 yılında tüm dünyadaki toplam sigorta prim üretimi, %2,5 reel artış oranı ile 3.426 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Toplam sigorta primlerinin %58’ini oluşturan hayat sigortaları, %3,9 artış ile 1.974 milyar dolar, %42’sini oluşturan hayat dışı sigortalar ise %0,6 artış ile 1.452 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Önceki yıllarda olduğu gibi ABD ve gelişen Asya ülkeleri yine büyümenin yarısından çoğunu sağlamıştır. ABD, Japonya, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya prim üretiminde üst sıralarda yerlerini almışlardır.

2005 yılında yaşanan doğal afetler esas itibariyle sanayileşmiş ülkeleri özellikle de ABD’yi etkilemiştir. Katrina kasırgasının ekonomiye maliyetinin 135 milyar dolar dolayında olduğu, Wilma kasırgasının ise yol açtığı hasarın ekonomiye maliyetinin 20 milyar dolar, sigorta sektörüne maliyetinin ise 1,8 milyar ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. Wilma kasırgası sadece Meksika tarihinde değil, tüm Güney Amerika tarihinde görülen en pahalı sigorta hasarıdır.

2005 yılında kayda geçen 149 katastrofik ve 248 insan yapısı toplam 397 hasarın maliyeti 230 milyar dolardan fazladır. Bu hasarların 83 milyar dolarlık kısmını sigortalı hasarlar oluşturmaktadır. Maddi kayıpların yanı sıra deprem, sel, fırtına, hava ve deniz kazaları dahil yaşanan doğal afetler nedeniyle, 97 binden fazla kişi hayatını kaybetmiştir. Sadece, Pakistan’daki Kaşmir depremi 73 bin kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır.
TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK

Sektörde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin 2005 yılı 12 aylık döneme göre prim üretimi %24 oranında artarak 2006 yılında 9.613 milyar YTL’ye ulaşmıştır. ABD doları bazında ise %23 artış oranı ile 7.028 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörün %86’sını oluşturan hayat dışı sigortalardan bir önceki yıla göre %26 artışla 8.268 milyar YTL, %14’ünü oluşturan hayat sigortalarından ise %11 artışla 1.361 milyar YTL prim üretimi sağlanmış, toplam prim üretiminin reel artış oranı %14 dolayında gerçekleşmiştir.

Türk sigorta sektörü 2006 yılında ülke ekonomisinin neredeyse dört katı büyüme sağlamış, dolayısıyla sigortacılığın GSMH içerisindeki payı da artmıştır. 2006 genel prim üretiminin %34’lük kısmını oluşturan; kasko ve muhtelif kaza sigortaları toplamından oluşan kaza sigortalarının büyüme oranı %29 olarak gerçekleşmiştir.

Son yıllarda yabancı yatırımcıların ilgisini çeken sigorta sektörü için 2006 yılı hareketli bir yıl olmuştur. Prim üretimi esas alındığında, büyük paya sahip yabancı şirketlerin sermaye yapıları incelendiğinde sektörde %22 gibi bir orana sahip oldukları görülmektedir. Dolayısıyla yabancı yatırımcılar sigorta piyasasına girmiş, ancak henüz ciddi anlamda bir sermaye girişi sağlamamışlardır. Güçlü ve önemli dünya şirketlerinin, Türk sigorta sektörüne yönelmeleri gerek sektörün geleceği gerekse ülke ekonomisi açısından oldukça önemlidir. 2006 yılında doğrudan veya dolaylı olarak sekiz sigorta şirketinde hisse devri gerçekleşmiştir. Ayrıca, yabancı sermayenin Türk sigorta sektörüne yönelmesi ve yıl içinde katastrofik risklerin oluşmaması yabancı reasürans şirketlerinin de sektöre ilgisini çekmiştir.
 

Copyright (c) 2008 Akalın Sigorta Aracılık Hiz.Ltd.Şti.  Her hakkı saklıdır.

www.faturasoft.com www.bilforce.com.tr